Pilotové zakládání staveb

Vzhledem k rozmanitosti geologického prostředí České republiky představují pilotové základy univerzální technologii v oblasti pozemních i dopravních staveb.

V současnosti pak díky vývoji strojního zařízení pro výrobu pilot se staly také nejekonomičtějším a nejrychlejším způsobem zakládání staveb.

Firma Stavex top CZ provádí vrtané piloty dvěma způsoby a to technologií pilot CFA a klasickou rotačně náběrovou technologií. V závislosti na inženýrsko-geologických podmínkách staveniště a dalších technických podmínkách a požadavcích je volena optimální technologie provádění.

Piloty prováděné rotačně náběrovou technologií – jsou realizovány za pomocí jednotlivých návrtů při postupném vytěžování zeminy z vrtu pomocí vrtného spirálu nebo šapy.

V případě potřeby se vrt paží dočasnými ocelovými pažnicemi. Po vytěžení vrtu je osazen armokoš piloty a provedena betonáž a následně pak odpažení vrtu. Technologie je vhodná v prostředí skalních hornin, u inženýrských staveb a velkých zatížení.

Piloty CFA jsou prováděny průběžným šnekem - po jehož zavrtání na předepsanou hloubku je zahájena betonáž.

Beton do piloty je ukládán pomocí dutého dříku těla vrtáku při jeho postupném vytahování z vrtu, čímž je zaručena jednolitost konstrukce. Po ukončení betonáže je pak pomocí vibrátoru osazen armokoš piloty. Tato technologie je vhodná do nesoudržných zvodnělých zemin.